Zwykło się mówić, że tylko dwie rzeczy są w życiu pewne - śmierć i podatki. Trudno odmówić trafności temu dość ponuremu twierdzeniu, szczególnie działając w nieprzewidywalnym świecie biznesu, gdzie właściwe liczyć można jedynie na regularność konieczności przeprowadzania rozliczeń. Dlatego tak ważna jest znajomość prawa podatkowego - a przynajmniej jego podstaw. Skomplikowane zagadnienia zawsze można powierzyć doradcy podatkowemu, ale najważniejsze informacje warto przyswoić samemu. Nasze tematyczne szkolenia podatkowe to doskonała ku temu okazja, a także szansa na poszerzenie kompetencji własnych lub swoich pracowników.

 

Oferujemy kursy skierowane do przedsiębiorców. Prowadzimy szkolenia podatkowe wyjaśniające podstawowe kwestie związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności. Nie omijamy jednak również bardziej zaawansowanej tematyki, a na życzenie możemy zorganizować dla Państwa pracowników kurs poruszający konkretne aspekty podatkowe.

Szkolenia podatkowe na najwyższym poziomie

Nasze szkolenia podatkowe są skrupulatnie przygotowane i prowadzone przez doświadczonych dydaktyków. Przedstawiają wyłącznie aktualne i rzetelne informacje. Jednocześnie zorganizowane są tak, by były ciekawe i konkretne. Uczestnicy wynoszą z nich przydatną, praktyczną wiedzę, którą mogą natychmiast zastosować zgodnie ze swoimi potrzebami.

 

Niezależnie od tego, czy poszukują Państwo sposobu, by podszkolić się w podstawowych zagadnieniach podatkowych, czy też chcą pogłębić swoją wiedzę albo zaznajomić pracowników z nową dziedziną bądź też zmienionymi niedawno przepisami, warto zaufać właśnie nam. Bogate doświadczenie i stuprocentowy profesjonalizm sprawiają, że nasze szkolenia podatkowe na pewno nie zawiodą Państwa oczekiwań. Prowadzimy je w swojej siedzibie w Gliwicach, w mieście Katowice oraz okolicznych miejscowościach, a także w innych obszarach kraju ? zgodnie z zapotrzebowaniem. Z tematyką poszczególnych kursów można zapoznać się poniżej. Zachęcamy do kontaktu, jeśli interesują Państwa szczegółowe informacje na temat naszych szkoleń.

 

Prawidłowe rozliczanie różnic kursowych:

 • Kiedy konieczne jest rozliczenie różnic kursowych
 • Jaki kurs przyjąć do rozliczeń
 • Kiedy nie ma potrzeby uwzględniania różnic kursowych
 • Faktury w walucie polskiej czy obcej
 • Płatności walutą zakupioną w kantorze

 

Samochód w firmie (ok. 2-3h):

 • Jaki wybrać osobowy czy ciężarowy?
 • Definicja samochodu ciężarowego
 • Samochód a VAT
 • Samochód jako środek trwały – konsekwencje podatkowe
 • Samochód prywatny właściciela – konsekwencje podatkowe
 • Samochód „obcy” i konsekwencje
 • Samochód a pracownicy (delegacje, ryczałty za jazdy lokalne)
 • Leasing
 • Sprzedaż samochodu – jakie podatki?

 

Pułapki podatkowe dla przedsiębiorców – jak ich unikać?

Opodatkowanie dochodów z nieodpłatnych świadczeń w świetle ostatnich wyroków sądów administracyjnych; skutki podatkowe wydatków na reklamę oraz reprezentację:

 • Kiedy mamy do czynienia ze świadczeniami nieodpłatnymi lub częściowo nieodpłatnymi
 • Najczęściej spotykane przypadki nieodpłatnych świadczeń
 • Pakiety medyczne
 • Imprezy integracyjne i spotkanie szkoleniowe
 • Jak ustalić podstawę opodatkowania
 • Zwolnienia z opodatkowania nieodpłatnych świadczeń
  • Pojęcie reklamy oraz reprezentacji
  • Przykłady wydatków
  • Ciekawe orzeczenia sądów administracyjnych i interpretacje prawa podatkowego
  • Koszty uzyskania przychodów a wydatki na reklamę oraz reprezentację
  • Wydatki na reklamę i reprezentację a VAT

 

Faktury VAT:

 • Jak powinna wyglądać prawidłowa faktura, ze szczególnym uwzględnieniem faktur zaliczkowych
 • Faktury dla kontrahentów zagranicznych
 • Jaka waluta powinna być na fakturze
 • W jaki terminie należy fakturę wystawić
 • Jak poprawić błąd na fakturze

 

Wszystko o kasach fiskalnych:

 • Kto i kiedy musi zainstalować kasę fiskalną
 • Jaką kasę fiskalną wybrać
 • Kiedy należy rejestrować transakcje przy zastosowaniu kasy
 • Jak powinien wyglądać prawidłowy paragon
 • Które transakcje są zwolnione od rejestrowania
 • Paragon fiskalny a faktura
 • Korekty
 • Obowiązki podatnika rejestrującego sprzedaż w kasie fiskalnej
 • Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania
 • Sankcje za niewywiązywania się z obowiązków związanych z kasami
 • Zwrot części wydatków na zakup kasy – kiedy i ile

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Kto jest zobowiązany do prowadzenia PKPIR
 • Od czego zacząć
 • Księga papierowa czy komputerowa
 • Jakie ewidencje towarzyszące należy prowadzić
 • Na jakiej podstawie dokonywać zapisów w księdze
 • Jak powinien wyglądać prawidłowy dowód księgowy
 • Które operacje można dokumentować za pomocą dowodów wewnętrznych
 • Wszystko o spisie z natury
 • Kiedy należy dokonać zapisu w księdze
 • Jak korygować błędy
 • Co rozumiemy przez wadliwość i nierzetelność ksiąg i jakie są tego konsekwencje
 • Gdzie i jak długo należy przechowywać księgi
 • Prawidłowe rozliczanie kosztów eksploatacji samochodów osobowych niebędących środkami trwałymi
 • Jak prawidłowo dokumentować zakup towarów handlowych i materiałów
 • Jak postąpić w przypadku braku dokumentu (faktury)

 

VAT w turystyce

 • Co rozumiemy przez usługi turystyczne
 • Różny status biur podróży
 • Pojecie opodatkowania marzy
 • Jakie usługi opodatkowujemy w oparciu o art. 119 ustawy VAT
 • Jak wyliczyć marżę będącą podstawą opodatkowania
 • Stawki podatku VAT w turystyce
 • Ewidencja VAT dla celów opodatkowania marży
 • Jak powinna wyglądać faktura sprzedaży usług turystycznych
 • Kasa fiskalna w biurze podróży
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w turystyce
 • Jak opodatkować zaliczkę otrzymaną od klienta

 

 Opodatkowanie marży w VAT

 • Kiedy stosujemy opodatkowanie marzy
 • Pojecie opodatkowania marzy
 • Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z opodatkowania marży
 • Ewidencja VAT dla celów opodatkowania marży
 • Jak powinna wyglądać faktura sprzedaży VAT marża
 • Opodatkowanie marży a kasa fiskalna
 • Opodatkowanie marży a zasady ogólne
 • Czy można odliczać VAT naliczony przy opodatkowaniu marży

 

Wszystko o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

 • Pojęcie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Jakie warunki należy spełnić aby skorzysta z ryczałtu
 • Jaka działalność może być opodatkowana w formie ryczałtu
 • Kiedy podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtowego i jakie są tego konsekwencje
 • Ewidencje wymagane przy opodatkowaniu ryczałtowym
 • Stawki ryczałtu
 • Odliczenia od dochodu i podatku przy ryczałcie
 • Kiedy i jak należy płacić ryczałt
 • Zeznanie roczne

 

Jaką formę opodatkowania wybrać, jak płacić zaliczki na podatek i jakie prowadzić księgi (ewidencje)

 • Jakie przesłanki należy wziąć pod uwagę, aby podjąć trafną decyzję o wyborze formy opodatkowania i terminu płatności podatku/zaliczek
 • Zalety i wady oraz ograniczenia opodatkowana w formie ryczałtu
 • Księgi rachunkowe a PKPiR
 • Wady i zalety podatku liniowego
 • Opodatkowanie według skali a podatek liniowy
 • Kiedy i w jakiej formie należy wybrać formę opodatkowania
 • Terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy
 • Kto może płacić zaliczki uproszone, a kto kwartalne
 • Zalety i wady zaliczek uproszczonych
 • Kwartalne rozliczenia VAT – istota, wady i zalety

 

Środki trwałe (cykl)

 • Pojęcia środka trwałego
 • Co to jest inwestycja w obcych środkach
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Klasyfikacja statystyczna środków trwałych i jej skutki
 • Jak właściwie określić wartość początkową środka trwałego
 • Pojęcia amortyzacji
 • Rodzaje amortyzacji
 • Na czym polega amortyzacja degresywna
 • Czy można przyspieszyć lub opóźnić amortyzację
 • Kiedy można i warto skorzystać z amortyzacji jednokrotnej
 • Czy wszystkie odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodów
 • Kiedy księgować odpisy amortyzacyjne
 • Dokumentacja związana z amortyzacją, ewidencja
 • Remont a ulepszenie środka trwałego
 • Indywidualne stawki amortyzacyjne
 • Skutki podatkowe połączenia i częściowej likwidacji środków
 • Konsekwencje podatkowe sprzedaży, likwidacji oraz utraty środka trwałego (podatek dochodowy oraz VAT)
 • Korekta VAT naliczonego od zakupu środków trwałych

 

Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania pracowników

 • Kiedy i w jakiej formie dokonać zgłoszenia płatnika do ZUS
 • Kiedy konieczne jest zgłoszenie osoby odpowiedzialnej za obowiązki płatnika do urzędu skarbowego
 • Jakie dokumenty i ewidencje dotyczące wypłat wynagrodzeń niezbędne są dla prawidłowego wykonywania obowiązków płatnika
 • Terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS
 • Obniżona składka na ubezpieczenie zdrowotne – informacja dla NFZ
 • Jak postąpić w przypadku opóźnienia w płatnościach
 • Informacje PIT-11 – zasady i terminy sporządzania
 • Raporty i deklaracje ZUS
 • Raporty dla ubezpieczonego
 • Jak prawidłowo korygować pomyłki w deklaracjach i raportach
 • Program Płatnik
 • E-podpis i e-deklaracje
 • Jak długo należy przechowywać dokumentację związaną z obowiązkami płatnika
 • Inne obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników – wynikające z prawa pracy

 

Podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnych; zbieg tytułów do ubezpieczeń

 • Kiedy podlegamy obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, analiza przypadków szczególnych: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, działalność gospodarcza
 • Obowiązki ubezpieczonego i płatnika związane ze zgłaszaniem do ubezpieczenia
 • Co oznacza zbieg tytułów do ubezpieczenia i co z tego wynika dla ubezpieczonego
 • Dobrowolne ubezpieczenie przy zbiegu tytułów
 • Ubezpieczenie wypadkowe a miejsce wykonywania czynności
 • Ubezpieczenie zdrowotne przy zbiegu tytułów

 

E-deklaracje podatkowe

 • Kiedy i dlaczego warto korzystać z e-deklaracji
 • Jak to działa
 • Czy można przesłać e-deklaracje z dowolnego programu księgowego
 • Jak zdobyć potwierdzenie przesłania e-deklaracji
 • Czy każdy może wysłać e-deklarację
 • Czy skutki wysłania e-deklaracji są takie same, jak złożenia deklaracji tradycyjnej

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

 • Pojęcie czynności cywilnoprawnej
 • Czy każda czynność cywilnoprawna jest opodatkowana
 • Zwolnienia od podatku
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy
 • Jaka jest wysokość podatku
 • Kto i kiedy zobowiązany jest do zapłacenia PCC
 • Deklaracje PCC
 • Skutki zaniedbania obowiązków związanych z PCC

 

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości (podatek dochodowy oraz VAT)

 • Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w ramach działalności gospodarczej
  1. Podatek dochodowy
  2. VAT
 • Kiedy należy zapłacić podatek ze sprzedaży nieruchomości
 • Dlaczego ważny jest moment nabycia nieruchomości
 • Ulga „meldunkowa”
 • Zwolnienia z podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości
 • Jak wyliczyć wysokość podatku
 • Kiedy należy zapłacić podatek
 • Kiedy „zwykły zjadacz chleba” naraża się na zapłatę VAT
 • Kiedy i jak wykazać sprzedaż nieruchomości (deklaracje, zeznania)

 

Wszystko o najmie

 • Najem w ramach działalności gospodarczej
 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym – którą wybrać
 • Opodatkowanie w formie ryczałtu
 • Zasady ogólne przy najmie
 • Jak powinny wyglądać księgi
 • Jak prawidłowo dokumentować przychody i koszty związane z najmem
 • Amortyzacja przedmiotu najmu
 • Najem a VAT
 • Kiedy konieczne jest ewidencjonowanie w kasie fiskalnej
 • Najem współwłasności małżonków
 • Remont oraz ulepszenie przedmiotu najmu
 • Pułapki podatkowe związane z najmem

CEIDG i identyfikacja podatników według najnowszych uregulowań prawnych:

 • Kiedy posługiwać się numerem PESEL a kiedy NIP
 • Jaki identyfikator na deklaracjach podatkowych oraz ZUS
 • Co się zmieniło w uregulowaniach dotyczących działalności gospodarczej
 • Działalność niezarejestrowana
 • Jak zarejestrować działalność lub zmienić wpis przez Internet
 • Informacje dostępne publicznie w CEIDG
 • Oświadczenia zamiast zaświadczeń – kiedy
 • Kto i kiedy może żądać od nas zaświadczeń
 • Potwierdzenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

 

Zawieszenie działalności gospodarczej:

 • Kiedy można zawiesić działalność
 • Jak należy zgłosić fakt zawieszenia działalności
 • Czego nie można, a co można wykonywać w czasie zawieszenia działalności?
 • Zawieszenie a składki ZUS
 • Zawieszenie a podatki i inne obowiązki podatkowe
 • Zalety i wady zawieszenia

 

Kontrola podatkowa:

 • Kiedy należy spodziewać się kontroli
 • Obowiązki kontrolowanego a prawa kontrolujących
 • Prawa i kontrolowanego a obowiązki kontrolujących
 • Nadużycia i naruszenia prawa w czasie kontroli ze strony organów podatkowych
 • Jak powinien wyglądać protokół kontroli
 • Zastrzeżenia do przebiegi i protokołu kontroli
 • Czego dalej należy spodziewać się po zakończeniu kontroli
 • Jak ustrzec się negatywnych skutków kontroli

 

Dodatkowe tematy szkoleń:

 • Podatek dochodowy „u źródła” – obowiązki płatnika
 • Ceny transferowe; dokumentacja podatkowa
 • Bieżące zmiany podatkowe (podatki dochodowe, VAT)
 • Podatnik w kontaktach z urzędem skarbowym
 • Nowe prawo przedsiębiorców
 • Kary i sankcje za naruszenie przepisów podatkowych (Kodeks karny skarbowy)
 • Zasady prowadzenia postępowania podatkowego
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • VAT
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatek od spadków i darowizn