Doradca podatkowy może pomóc w następujących zakresach:

- sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych,
- sporządzanie zażaleń, podań i innych pism urzędowych w sprawach podatkowych oraz z zakresu postępowania administracyjnego,
- sporządzanie zapytań o interpretację przepisów prawa podatkowego do biur informacji podatkowej,
- sporządzanie skarg w sprawach podatkowych do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do NSA (Naczelnego Sądu Administracyjnego),

- sporządzanie wniosków i wyjaśnień w toku kontroli