- rozliczanie podatków na podstawie prowadzonych ksiąg i sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych,

- sporządzanie raportów i deklaracji dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

- sporządzanie korekt złożonych przez podatników deklaracji i informacji

- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych, w tym rozliczenia z przychodów uzyskiwanych za granicą.