Rozliczenia podatkowe i ZUS - doradztwo podatkowe może objąć następujące kwestie:
- rozliczanie podatków na podstawie prowadzonych ksiąg i sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych,
- sporządzanie raportów i deklaracji dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
- sporządzanie korekt złożonych przez podatników deklaracji i informacji
- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych, w tym rozliczenia z przychodów uzyskiwanych za granicą,

- roczne zeznania dla podatników objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym dla osób prawnych, dla działalności gospodarczej

- zeznania od dochodów zbycia nieruchomości

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- zeznania dla celów podatkowych od spadków i darowizn (w tym w przypadku zwolnienia od tego  podatku)

- deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT) - zarówno w przypadku rozliczeń miesięcznych jak i kwartalnych

- sporządzanie informacji podsumowujących dla celów VAT

 

Warto pamiętać, że deklaracje i zeznania wywołują istotne dla podatnika skutki. Przede wszystkim jest to obowiązek zapłaty podatku (w szczególnych przypadkach może to być nadpłata a wtedy podatnik otrzyma zwrot).

Deklaracje i zeznania zawierające informacje niezgodne ze stanem faktycznym mogą grozić odpowiedzialnością karną!

 

Pisma procesowe

Sporządzanie czynnego żalu, który w większości przypadków pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej i skarbowej.