Nie każdy przedsiębiorca wie, że przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dotyczą również jego.

Do przestrzegania tych przepisów są zobowiązani m. in.: adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, właściciele kantów, pośrednicy ubezpieczeniowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, stowarzyszenia, fundacje i pozostali przedsiębiorcy przyjmujący w gotówce kwoty przekraczające równowartość 10000 euro oraz podmioty prowadzące pełne księgi rachunkowe.

Na powyższe podmioty nałożony jest szereg obowiązków: identyfikacja klienta, analiza transakcji i jej udokumentowanie, raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Podmioty podlegające rygorom tej ustawy muszą mieć opracowaną odpowiednią dokumentację i przeszkolić personel. Nie są to zagadnienie łatwe i doradca podatkowy może pomóc w przygotowaniu się do spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z tej ustawy (dokumentacja i procedury, przeszkolenie personelu, zapoznanie z pozostałymi wymogami.