Nie każdy przedsiębiorca wie, że przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dotyczą również jego.

Do przestrzegania tych przepisów są zobowiązani m. in.: adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, właściciele kantów, pośrednicy ubezpieczeniowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, stowarzyszenia, fundacje i pozostali przedsiębiorcy przyjmujący w gotówce kwoty przekraczające równowartość 10000 euro oraz podmioty prowadzące pełne księgi rachunkowe.

Na powyższe podmioty nałożony jest szereg obowiązków: identyfikacja klienta, analiza transakcji i jej udokumentowanie, raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Podmioty podlegające rygorom tej ustawy muszą mieć opracowaną odpowiednią dokumentację i przeszkolić personel. Nie są to zagadnienie łatwe i doradca podatkowy może pomóc w przygotowaniu się do spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z tej ustawy (dokumentacja i procedury, przeszkolenie personelu, zapoznanie z pozostałymi wymogami.

 

Czy Państwa firma, jeżeli jest instytucją obowiązaną, wdrożyła system w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

 

Jeżeli nie, proponujemy uprzedzić ewentualną kontrolę i wywiązać się z obowiązków. Oferujemy kompleksowe wdrożenie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obejmujące:

  • opracowanie wszystkich wymaganych przepisami procedur,

  • doradztwo w zakresie przedmiotu usługi,

  • przeprowadzanie szkolenia, które zostanie potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami.

 

Terminy: z racji dużego zainteresowania tematem musimy stosować zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”.

 

Odpłatność: zależy od specyfiki i szczegółów działalności klienta - do indywidualnego uzgodnienia.

 

Zapraszamy