- udzielanie informacji na temat aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem wprowadzanych zmian,

- bieżące doradztwo przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych (np. przez telefon),

- konsultacje,

- udzielanie porad podatkowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

- wyjaśnienia praktycznego znaczenia bardziej złożonych przepisów,

- przytaczanie interpretacji przepisów - urzędowych dokonanych przez organy podatkowe oraz stosowanych przez sądy administracyjne w uzasadnieniach swoich rozstrzygnięć, a także formułowanych w uchwałach podejmowanych przez Sąd Najwyższy,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dziedzin pokrewnych,

- pomoc w wypełnieniu wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.