- udział w postępowaniach w charakterze pełnomocnika podatnika: w postępowaniu podatkowym, czynnościach sprawdzających, kontroli podatkowej lub skarbowej, w postępowaniu egzekucyjnym,

- występowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.