Doradca podatkowy może wziąć udział w postępowaniach w charakterze pełnomocnika podatnika: w postępowaniu podatkowym, czynnościach sprawdzających, kontroli podatkowej lub skarbowej, w postępowaniu egzekucyjnym oraz wystąpić przed sądem administracyjnym w sprawach podatkowych.