Doradca podatkowy oferuje udział i pomoc w postępowaniach oraz w sporządzaniu pism procesowych:

- sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych,

- sporządzanie zażaleń, podań i innych pism urzędowych w sprawach podatkowych oraz z zakresu postępowania administracyjnego,

- sporządzanie zapytań o interpretację przepisów prawa podatkowego do biur informacji podatkowej,

- sporządzanie skarg w sprawach podatkowych do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do NSA (Naczelnego Sądu Administracyjnego),

- doradca podatkowy może wziąć udział w postępowaniach w charakterze pełnomocnika podatnika: w postępowaniu podatkowym, czynnościach sprawdzających, kontroli podatkowej lub skarbowej, w postępowaniu egzekucyjnym,

- występowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych

 

- sporządzanie wniosków i wyjaśnień w toku kontroli