DATA PROTECTION IMPACT  ASSESSMENT - CZYLI OCENA SKUTKÓW PRZETWARZANIA DLA OCHRONY DANYCH

Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA) jest stosunkowo złożoną i trudną procedurą i nie wszyscy administratorzy potrafią dokonać tego samodzielnie bez wsparcia specjalisty, gdyż wymaga to sporej wiedzy i doświadczenia w tej kwestii. Udzielam administratorowi wszelkiej niezbędnej pomocy w celu przeprowadzenia procesu DPIA poprzez dostarczenie informacji, formalnych narzędzi w postaci metody i arkuszy kalkulacyjnych, na których można technicznie przeprowadzić ten proces. Proponuję także wsparcie doradcze w formie konsultacji. Analogiczną pomocą służę w odniesieniu do monitorowania realizacji i skuteczności przeprowadzonego procesu DPIA.