Doradca podatkowy objaśni wszystkie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, działalności gospodarczej itp.

Rozwieje wątpliwości dotyczące ustalania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGSP).

Omówi zasady zgłaszania ubezpieczonych do ZUS i zmian danych oraz sposób rozliczania składek (zasady) oraz przekazywania do ZUS deklaracji i raportów.

Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w przypadku sporu z ZUS-em doradca podatkowy Piotr Stróżyna udzieli potrzebnych informacji.