Podmioty powiązane (kapitałowo, rodzinnie lub poprzez fakt zarządzania) w pewnych sytuacjach muszą sporządzać dokumentację cen transferowych.

Dokumentację muszą również sporządzać podmioty których kontrahentami lub wspólnikami są podmioty z tak zwanych rajów podatkowych (z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową).

Dokumentacja cen transferowych jest bardzo obszerna i obejmuje wiele aspektów funkcjonowania podmiotów sporządzających. Do jej sporządzenia niezbędne jest duże doświadczenie i wiedza nie tylko z zakresu prawa podatkowego ale i z relacji gospodarczych, ekonomii, finansów itp.

Brak dokumentacji i nie przedstawienie jej organom podatkowym na żądanie powoduje dotkliwe skutki dla kontrolowanej firmy, dlatego lepiej to powierzyć fachowcowi który sporządzi ją zgodnie z przepisami.