Obowiązek informacyjny RODO

Przez RODO należy rozumieć  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), regulujące kwestie ochrony danych osobowych w UE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Doradca Podatkowy Piotr Stróżyna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Łużyckiej 16.

Administrator sam sprawuje funkcje i wypełnia zadania określone przez RODO. Dedykowany adres poczty elektronicznej dla zagadnień dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, to inspektor@strozyna.pl.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie występują przypadki automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Nie występuje także przekazywanie Państwa danych do państw trzecich (poza UE).

W każdym przypadku mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej zawarto dodatkowe informacje dla poszczególnych kategorii osób fizycznych:

Pliki do pobrania