Doradztwo podatkowe

Doradca podatkowy to osoba, której specjalistyczna wiedza może być niezwykle przydatna dla optymalizacji działania firmy. Jego analiza i wytyczne mogą ułatwić efektywne prowadzenie przedsiębiorstwa i sprawić, że przyniesie ono większe zyski. Doradztwo podatkowe to główny aspekt działalności naszego zespołu, dlatego w tym zakresie oferujemy swoim klientom kompleksowe usługi. Mamy wszelkie uprawnienia i bogate doświadczenie, dlatego jesteśmy solidnym partnerem, któremu warto zaufać.

 

Siedziba naszej firmy znajduje się w Gliwicach, ale swoją działalnością obejmujemy też Katowice i cały Śląsk . Z uwagi na wykorzystanie nowoczesnych technologii udzielamy też porad przedsiębiorcom z pozostałych regionów Polski oraz z zagranicy (również w języku angielskim). Naszymi klientami są firmy różnych rozmiarów i działające w wielu branżach. Doradca podatkowy wspomoże działanie każdego przedsiębiorstwa.

 

Doradztwo podatkowe oraz z pokrewnych dziedzin prawa obejmuje:

 

 • udzielanie informacji na temat aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem wprowadzanych zmian,
 • bieżące doradztwo przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych (np. przez telefon),
 • konsultacje,
 • udzielanie porad podatkowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • wyjaśnienie praktycznego znaczenia bardziej złożonych przepisów,
 • przytaczanie interpretacji przepisów – urzędowych dokonanych przez organy podatkowe oraz stosowanych przez sądy administracyjne w uzasadnieniach swoich rozstrzygnięć, a także formułowanych w uchwałach podejmowanych przez Sąd Najwyższy,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz podatkowych,
 • sporządzanie pism procesowych, wniosków o interpretację przepisów, odwołań, skarg, zażaleń,
 • zastępstwo procesowe (występowanie w imieniu podatnika przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi),
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dziedzin pokrewnych,
 • pomoc w wypełnieniu wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z zakładaniem działalności gospodarczej,
 • szkolenia i warsztaty z tematyki prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dziedzin pokrewnych.

 

Jak widać, doradztwo podatkowe to znacznie więcej niż tylko dobra znajomość i poprawna interpretacja obowiązujących przepisów. Jako kancelaria podatkowa doradzamy swoim klientom przy podejmowaniu szeregu decyzji związanych z finansami i rozwojem firmy. Dbamy ponadto o poprawne sporządzanie wszelkich niezbędnych dokumentów – w tym tych dotyczących rozliczenia podatku. Reprezentujemy ich także przed organami administracji publicznej i rozmaitymi instytucjami, dzięki czemu mogą w spokoju zająć się bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Z tego względu doradztwo podatkowe wymaga wiedzy z pogranicza wielu dziedzin, chociażby:

 • prawa (podatkowego, cywilnego, gospodarczego, a nawet karnego),
 • ekonomii,
 • informatyki,
 • psychologii.

 

W trakcie swojej pracy jako doradca wyspecjalizowałem się w sporządzaniu opinii i ekspertyz podatkowych, a także odwołań i skarg oraz w udziale w sporach z organami podatkowymi. Prowadzę także szkolenia, starając się trudne zagadnienia wyjaśnić w sposób jasny i przystępny. Nie unikam też zagadnień trudnych (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrona danych osobowych). Zagadnienia te zostały opisane na osobnych stronach.

 

Moja kancelaria podatkowa to miejsce dla każdego, kto chce prowadzić swój biznes efektywniej, sprawniej, a jednocześnie bezpieczniej. Wraz z moim zespołem specjalizuję się we wspieraniu firm z różnych sektorów gospodarki, dając im szansę na stabilny rozwój.

 

 • Piotr Stróżyna, doradca podatkowy

 

Rozmowa wstępna, na której doradca zapoznaje się z problemem klienta, przeprowadzana jest bezpłatnie. Dopiero analiza problemu pozwoli doradcy na zaproponowanie ceny za usługę właściwą.