Doradztwo podatkowe

     Doradztwo podatkowe obejmuje bardzo szeroki zakres czynności. Wymaga wiedzy z pogranicza wielu dziedzin, chociażby:

- prawa (podatkowego, cywilnego, gospodarczego, a nawet karnego),

- ekonomii,

- informatyki,

- psychologii.

     W trakcie swojej pracy jako doradca wyspecjalizowałem się w sporządzaniu opinii i ekspertyz podatkowych, a także odwołań i skarg oraz w udziale w sporach z organami podatkowymi. Prowadzę także szkolenia, starając się trudne zagadnienia wyjaśnić w sposób jasny i przystępny. Nie unikam też zagadnień trudnych (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrona danych osobowych, dokumentacja podatkowa). Zagadnienia te zostały opisane na osobnych stronach.

     Rozmowa wstępna, na której jedynie zapoznaję się z problemem klienta, przeprowadzana jest bezpłatnie. Dopiero analiza problemu pozwoli mi na zaproponowanie ceny za usługę właściwą.