Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe oraz z pokrewnych dziedzin prawa:
- udzielanie informacji na temat aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem wprowadzanych zmian,
- bieżące doradztwo przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych (np. przez telefon),
- konsultacje,
- udzielanie porad podatkowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- wyjaśnienie praktycznego znaczenia bardziej złożonych przepisów, 
- przytaczanie interpretacji przepisów - urzędowych dokonanych przez organy podatkowe oraz stosowanych przez sądy administracyjne w uzasadnieniach swoich rozstrzygnięć, a także formułowanych w uchwałach podejmowanych przez Sąd Najwyższy,
- sporządzanie opinii i ekspertyz podatkowych,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dziedzin pokrewnych,
- pomoc w wypełnieniu wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z zakładaniem działalności gospodarczej,
- szkolenia i warsztaty z tematyki prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dziedzin pokrewnych

 

Doradztwo podatkowe obejmuje bardzo szeroki zakres czynności. Wymaga wiedzy z pogranicza wielu dziedzin, chociażby:

- prawa (podatkowego, cywilnego, gospodarczego, a nawet karnego),

- ekonomii,

- informatyki,

- psychologii.     

 

W trakcie swojej pracy jako doradca wyspecjalizowałem się w sporządzaniu opinii i ekspertyz podatkowych, a także odwołań i skarg oraz w udziale w sporach z organami podatkowymi. Prowadzę także szkolenia, starając się trudne zagadnienia wyjaśnić w sposób jasny i przystępny. Nie unikam też zagadnień trudnych (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrona danych osobowych, dokumentacja podatkowa). Zagadnienia te zostały opisane na osobnych stronach. - Piotr Stróżyna, doradca podatkowy

Rozmowa wstępna, na której doradca zapoznaje się z problemem klienta, przeprowadzana jest bezpłatnie. Dopiero analiza problemu pozwoli doradcy na zaproponowanie ceny za usługę właściwą.