Doradca podatkowy proponuje wsparcie w opracowaniu dokumentacji procesów przetwarzania danych osobowych.

Doradca podatkowy proponuje wsparcie w opracowaniu dokumentacji procesów przetwarzania danych osobowych, m. in.:

  • klauzule zgody,
  • rejestr naruszeń ochrony danych osobowych,
  • instrukcja alarmowa na wypadek wystąpienia zdarzenia mogącego stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych,
  • umowy powierzenia,
  • obowiązek informacyjny,
  • polityka bezpieczeństwa,
  • źródła zagrożeń,
  • opis sposobu przepływu danych,
  • zabezpieczenia techniczne w systemie informatycznym,
  • protokoły dotyczące czynności związanych z infrastrukturą informatyczną.