Sporządzanie opinii i ekspertyz podatkowych, z podaniem stanu prawnego, którego dotyczy opinia z przytoczeniem podstawy prawnej i zacytowaniem przepisów. W uzasadnionych przypadkach poparta orzecznictwem sądów administracyjnych i interpretacji przepisów dokonanych przez administrację skarbową. Często możliwe są różne rozwiązania danego zagadnienia. Podawane są rozwiązania wariantowe, które następnie porównujemy pod kątem wywoływanych skutków podatkowych dla zainteresowanej osoby.