Każdy przedsiębiorca funkcjonuje w przestrzeni prawnej, na którą składają się dziesiątki różnych przepisów. O wielu przepisach przedsiębiorca nie wie i nie wie, że go one dotyczą. Przedsiębiorcy nieświadomi przepisów, które ich dotyczą lub zmian, które w tych przepisach zachodzą, postępujący wbrew prawu muszą liczyć się z ewentualnymi negatywnymi skutkami.

Wiele przepisów jest niejasnych i można je interpretować w różny sposób i różne urzędy, a nawet różne sądy, interpretują je różnie. Nie dziwi więc że przedsiębiorca nie wie jak postąpić. Doradca wskazuje na przepisy i sytuacje potencjalnie niebezpieczne i doradza jak bezpiecznie zachowywać się w określonych sytuacjach i na co zwracać uwagę. Czego unikać, jakich błędów nie popełniać żeby nie wpaść w pułapkę zastawioną przez ustawodawcę świadomie czy też nie.

 

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników podlega przepisom prawa pracy i musi być ich świadom. Musi wiedzieć jakie ma obowiązki w związku z zatrudnianiem pracowników – a jest ich bez liku.

Doradztwo obejmuje następujące zagadnienia:

  • zawieranie umów o pracę – jaką zawrzeć,
  • jak prawidłowo napisać umowę o pracę aby była zgodna z przepisami i bezpieczna dla pracodawcy,
  • wyjaśnienie kwestii związanych z urlopami, okresem wypowiedzenia,
  • doradztwo w kwestii ustalenia zasad wynagradzania, określenia zasad rozliczania czasu pracy,
  • doradca podatkowy pomoże prawidłowo zredagować regulamin pracy, wynagradzania oraz inne wewnętrzne akty prawne pracodawcy,
  • obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS

 

Ponadto doradca podatkowy podpowie w jaki sposób rozstać się z pracownikiem aby mieć jak najmniej kłopotów, jeśli rozwiązanie stosunku pracy budzi jakiekolwiek Państwa wątpliwości.

Doradca podejmuje również zagadnienia związane z umowami zleceniami i umowami o dzieło oraz wyjaśnia czym jest i jak rozlicza się kontrakt menadżerski (wykorzystywanie kontraktów menadżerskich przy zatrudnianiu).

 

Doradca podatkowy Piotr Stróżyna nie zajmuje się zagadnieniami BHP ale kancelaria ma zaprzyjaźnioną firmę którą możemy polecić.