Najbliższe szkolenia

Planujemy szkolenie na temat zmian podatkowych.

W zależności od zainteresowania przeprowadzimy także szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Terminy szkoleń zostaną podane w późniejszym terminie, w zależności od zmian przepisów oraz zapotrzebowania klientów.

Proszę śledzić serwis internetowy doradcy.