Najbliższe szkolenia

14.06. (w godz. 9-12) PRAKTYKA STOSOWANIA NOWYCH PRZEPISÓW PODATKOWYCH

14.06. (w godz. 12:30-15:30) NAJNOWSZE ZMIANY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

 

14 czerwca spotkamy się z Państwem na szkoleniu obejmującym dwa bloki tematyczne:

 • zmiany w przepisach podatkowych;
 • zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Cena za jeden blok to 217 zł netto. Osoby zainteresowane dwoma blokami zapłacą promocyjną cenę 397 zł netto. 

 

17.06. (w godz. 10-15) SCHEMATY PODATKOWE

Cena szkolenia to 397 zł netto. 

 

Zniżki obejmujące ceny każdego szkolenia:

 • rabat 50 zł dla kolejnego pracownika jednego przedsiębiorstwa;
 • rabat 50 zł za szybki przelew dokonany do 31 maja;
 • wszystkie szkolenia dla stałych klientów są bezpłatne, zgodnie z warunkami zawartych umów.

 

PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO SZCZEGÓŁOWE PLANY SZKOLEŃ!

 

Zapisy: Joanna Majchrzyk (505 055 065, joanna@strozyna.pl).

PLAN SZKOLENIA: ZMIANY PRZEPISÓW PODATKOWYCH 2019 (14.06.2019)

 1. Metodologia oceny dochowania należytej staranności wg MF
 2. Zmiany 2019:
  1. VAT – kasy rejestrujące
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
   • Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
   • Rozliczanie strat
   • Wydatki związane z samochodami
   • Podatek u źródła
   • Powiadamianie o wyborze formy opodatkowania i metody wpłacania zaliczek
   • Zmiany w terminach składania informacji, zeznań i wpłat zaliczek
   • Inne drobne zmiany
   • Zaanonsowanie zagadnienia:
    • Tzw. exit tax
    • Podatek od budynków
    • Danina solidarnościowa
    • Waluty wirtualne
    • Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
    • Ceny transferowe
    • Schematy podatkowe
 3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (wzmianka)
 4. UPDOP – stawka 9%
 5. Odpowiedzi na pytania

 

PLAN SZKOLENIA: NOWE PRZEPISY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH (14.06.2019)

 1. Przypomnienie i wyjaśnienie podstawowych pojęć
 2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
 3. Podstawa prawna przetwarzania, w tym zgoda
 4. Obowiązek informacyjny
 5. Omówienie okoliczności nałożenia pierwszej kary finansowej przez PUODO
 6. Powierzenia przetwarzania a udostepnienie; umowa powierzenia
 7. Zmiany Kodeksie pracy
 8. Zmiany w ustawie o ZFŚS
 9. Monitoring pracodawcy i monitorowanie pomieszczeń związków zawodowych
 10. Wyznaczanie zastępcy inspektora ochrony i powiadamianie PUODO
 11. Odpowiedzi na pytania

 

PLAN SZKOLENIA: SCHEMATY PODATKOWE (17.06.2019)

 • Podstawy prawne MDR - dyrektywa MDR, Dyrektywa ATAD
 • Istota schematu podatkowego
 • Charakterystyka schematu i uzgodnienia
 • Rodzaje schematów podatkowych
 • Kryterium głównej korzyści (oraz związki z ogólną Klauzulą o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania);
 • Ogólne cechy rozpoznawcze
 • Szczególne cechy rozpoznawcze
 • Inne szczególne cechy rozpoznawcze
 • Raportowanie schematów podatkowych
 • Podmioty odpowiedzialne do zgłaszania schematów podatkowych
 • Promotor, Korzystający i Wspomagający
 • Sposób raportowania i terminy raportowania
 • Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji
 • Zakres informacji podlegających raportowaniu
 • Wewnętrzna procedura MDR
 • Sankcje administracyjne i karne