Szkolenie to organizowane jest regularnie i omawiane są na nim zmiany w przepisach, które weszły w życie, lub wejdą w najbliższym czasie. Poniżej plany ostatnich szkoleń.

 

PLAN SZKOLENIA: ZMIANY PRZEPISÓW PODATKOWYCH 2019/2020 (11.12.2019)

 1. VAT:
  1. Kasy rejestrujące (kasy online, oświadczenie kasjera, zmiana serwisu)
  2. Faktura do paragonu tylko z NIP (przepis przejściowy)
  3. Metodologia oceny dochowania należytej staranności wg MF
  4. Centralny wykaz podatników VAT („biała lista”) wraz z numerami kont bankowych
  5. Deklaracja w formacie JPK (przepis przejściowy)
  6. Wiążąca informacja stawkowa
  7. Zmiana stawek
  8. Zastąpienie odwrotnego obciążenia mechanizmem podzielonej płatności (modyfikacja mechanizmu, treść faktury, zmiany w załącznikach, przepis przejściowy)
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych:
  1. Obniżona stawka 9%
  2. 2 źródła przychodów
  3. Rozliczanie strat (w tym z lat ubiegłych)
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
  1. Najważniejsze zmiany, które weszły w życie od 1.1.2019
   • Rozliczanie strat
   • Wydatki związane z samochodami
   • Powiadamianie o wyborze formy opodatkowania i metody wpłacania zaliczek
   • Zmiany w terminach składania informacji, zeznań i wpłat zaliczek
   • Waluty wirtualne
   • Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
   • Ulga na złe długi
  2. Zwolnienie z PIT dla młodych (pułapki i niedogodności)
  3. Podniesienie kosztów uzyskania od przychodów z pracy (przepis przejściowy)
  4. Obniżenie najniższej stawki podatkowej (przepis przejściowy)
  5. Skutki wpłaty kwoty powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie
 4. Jedno konto podatnika
 5. Kryptowaluty bez PCC
 6. Realizacja płatności publicznoprawnych z rachunku VAT
 7. Schematy podatkowe i ich raportowanie
 8. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (wzmianka)
 9. Odpowiedzi na pytania

UWAGA: wiele prac legislacyjnych jest w toku, zatem plan szkolenia może być wzbogacony o nowe treści.

 

 

 

 

 

PLANY POPRZEDNICH SZKOLEŃ:

 

PLAN SZKOLENIA: ZMIANY PRZEPISÓW PODATKOWYCH 2019 (14.06.2019)

 1. Metodologia oceny dochowania należytej staranności wg MF
 2. Zmiany 2019:
  1. VAT – kasy rejestrujące
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
   • Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
   • Rozliczanie strat
   • Wydatki związane z samochodami
   • Podatek u źródła
   • Powiadamianie o wyborze formy opodatkowania i metody wpłacania zaliczek
   • Zmiany w terminach składania informacji, zeznań i wpłat zaliczek
   • Inne drobne zmiany
   • Zaanonsowanie zagadnienia:
    • Tzw. exit tax
    • Podatek od budynków
    • Danina solidarnościowa
    • Waluty wirtualne
    • Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
    • Ceny transferowe
    • Schematy podatkowe
 3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (wzmianka)
 4. UPDOP – stawka 9%
 5. Odpowiedzi na pytania

 

 

PLAN SZKOLENIA (17.01.2019)

 1. Krótkie podsumowanie wybranych zmian, które weszły w życie w 2018:
 2. JPK - przesyłanie ewidencji VAT
 3. Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment)
  • Zasada działania mechanizmu
  • Rachunek VAT (możliwe uznania i obciążenia)
  • Rozwiązania i problemy techniczne
  • Korzyści z zastosowania split payment
  • Split payment a korekta „na złe długi”
 4. Metodologia oceny dochowania należytej staranności wg MF
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
  • Koszty związane z prawami autorskimi (zmiana w trakcie roku)
  • Ograniczenia zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, w tym amortyzacji środków otrzymanych w drodze darowizny (zmiana w trakcie roku)
  • Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego
  • Możliwość ograniczenia wpłaty zaliczek z działalności gospodarczej
 6. Podatek dochodowy od osób prawnych – wyodrębnienie dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych, rozliczanie strat
 7. Prawo przedsiębiorców
  • Podstawowe prawa działania przedsiębiorców
  • Działalność niezarejestrowana
  • Tzw. ulga na start i kontrowersje na temat podlegania ZUS
 8. Zmiany, które weszły w życie w 2019:
  1. VAT – kasy rejestrujące
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
   • Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
   • Wydatki związane z samochodami
   • Waluty wirtualne
   • Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
   • Tzw. exit tax
   • Podatek od budynków
   • Danina solidarnościowa
   • Podatek u źródła
   • Zmiany w terminach składania informacji, zeznań i wpłat zaliczek
   • Ceny transferowe
   • Zeznanie sporządzane przez organ podatkowy
  3. Ordynacja podatkowa
   • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
   • Schematy podatkowe
 9. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (wzmianka)