Szkolenie to organizowane jest regularnie i omawiane są na nim zmiany w przepisach, które weszły w życie, lub wejdą w najbliższym czasie. Poniżej plany ostatnich szkoleń.

 

PLAN SZKOLENIA: ZMIANY NA 2022/2023 w ramach „Polskiego tzw. ładu”

BLOK I

 1. Przepisy w podatkach dochodowych w obu ustawach:

 • Sankcje dla zatrudniających „na czarno”

 • Wartość początkowa środków trwałych

 • Likwidacja amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

 • Ulga B+R i połączenie z rozwiązaniem IP-BOX

 • Zmiany w podatku u źródła

 • Ceny transferowe

 • Nowe ulgi:

  • na prototyp,

  • na innowacyjnych pracowników,

  • na robotyzację.

 

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Zmiana skali podatkowej – podwyższenie kwoty wolnej

 • Ulga dla „klasy średniej”

 • Wspólne opodatkowanie małżonków oraz samotnych rodziców

 • Ulga:

  • dla rodzin wielodzietnych,

  • dla seniorów

 • Składka zdrowotna:

  • dla przedsiębiorców

  • dla pracowników

  • dla pozostałych

 • Zmiany w ryczałcie od przychodów

 • Wygaszanie karty podatkowej

 • Sprzedaż majątku wycofanego z działalności

 • Opodatkowanie najmu i dzierżawy ryczałtem

 • Ulga:

  • „na powrót”

  • na zabytki

  • na działalność sportową i kulturalną

 • Ryczałt dla osób zagranicznych

 • Wykup poleasingowy do majątku prywatnego

 

BLOK II

 1. Przepisy w podatkach dochodowych w obu ustawach:

 • Sankcje dla zatrudniających „na czarno”

 • Wartość początkowa środków trwałych

 • Likwidacja amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

 • Ulga B+R i połączenie z rozwiązaniem IP-BOX

 • Zmiany w podatku u źródła

 • Ceny transferowe

 • Nowe ulgi:

  • na prototyp,

  • na innowacyjnych pracowników,

  • na robotyzację.

 

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Zasada ustalania rezydencji podatkowej

 • Minimalny podatek przychodowy

 • Likwidacja bezpośredniego wyłączenia wybranych kosztów niematerialnych

 • Tzw. cienka kapitalizacja

 • Ukryta dywidenda

 • Ulgi dla spółek holdingowych

 • Tzw. estoński CIT

 • Zakaz przerzucania dochodów

 • Wyłączenie z kosztów wydatków finasowania dłużnego

 • Ulga na:

  • działalność sportową i kulturalną

  • na wejście na giełdę,

  • konsolidacyjna.

 

 1. Pozostałe istotne przepisy

 

 • Zmiany w KKS:

  • Korekta ewidencji JPK

  • Inne

 • VAT

  • Grupa VAT

  • VAT od usług finansowych

 • Limity transakcji gotówkowych:

  • Z przedsiębiorcami

  • Z konsumentami

 • Obowiązek posiadania terminala płatniczego

 • Przesyłanie ksiąg w formacie JPK

 

BLOK III

Kalkulator obciążeń cywilnoprawnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą – przewidywane obciążenia w rok 2021

Prezentacja rozwiązania, i wyjaśnienia, udostępnienie kalkulatora.

 

 

 

PLANY POPRZEDNICH SZKOLEŃ:

 

PLAN SZKOLENIA: WEBINAR - PRZEPISY WCHODZĄCE W ŻYCIE 1 LIPCA 2020

1. Zmiany w podatkach dochodowych dotyczących niezaliczania w koszty wydatków przy niespełnieniu określonych warunków.

2. Zmiany Ordynacji podatkowej:

 • w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy,
 • w zakresie zawiadomienia naczelnika US o zapłacie na inne konto, niż z „białej listy”.

3. Przepisy „specustawy” dotyczące podatków.

4. Przepisy przejściowe.

 

 

PLAN SZKOLENIA: ZMIANY PRZEPISÓW PODATKOWYCH 2019/2020 (27.03.2020, 02.04.2020)

 1. VAT:
  1. Kasy rejestrujące
   1. Kasy online – terminy wymiany (od 1.5.2019)
   2. Oświadczenie kasjera (od 1.5.2019)
   3. Zmiana serwisu (od 1.7.2019)
   4. Treść i kolejność danych na paragonie
   5. Faktura do paragonu tylko z NIP (od 1.1.2020)
   6. Faktura „uproszczona” a paragon – kontrowersje i zagrożenia
  2. Treść i poprawność faktury
  3. Deklaracja w formacie JPK (w tym przepis przejściowy)
  4. Dodatkowe dane w ewidencji VAT
  5. Centralny wykaz podatników VAT („biała lista”) wraz z numerami kont bankowych (kiedy obowiązkowy przelew na „białe” konto, jak uniknąć negatywnych skutków)
  6. Zastąpienie odwrotnego obciążenia mechanizmem podzielonej płatności (modyfikacja mechanizmu, treść faktury, zmiany w załącznikach)
  7. Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (od 1.1/1.4.2020)
  8. Wiążąca informacja stawkowa
  9. Zmiana stawek
  10. Metodologia oceny dochowania należytej staranności wg MF
  11. Transakcje łańcuchowe (od 1.4.2020)
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych/fizycznych:
  1. Skutki wpłaty kwoty powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie, w tym zmiany od 1.4.2020
  2. Skutki braku zapłaty w obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności
  3. Zwolnienie z PIT dla młodych - pułapki i niedogodności (od 1.8.2019)
  4. Uprzywilejowane opodatkowanie dochodów związanych z tzw. IP-Box
  5. Ulga na tzw. złe długi
 3. Wzmianka o innych przepisach:
  1. Odpowiedzialność solidarna w VAT
  2. Jedno konto podatnika
  3. Realizacja płatności publicznoprawnych z rachunku VAT
  4. Waluty wirtualne bez PCC
  5. Nowa klasyfikacja PKWiU
  6. Konieczność zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego
  7. Raportowanie schematów podatkowych
  8. Dokumentacja cen transferowych
  9. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 4. Odpowiedzi na pytania

 

 

PLAN SZKOLENIA: ZMIANY PRZEPISÓW PODATKOWYCH 2019/2020 (11.02.2020)

 1. VAT:
  1. Kasy rejestrujące
   1. Kasy online – terminy wymiany (od 1.5.2019)
   2. Oświadczenie kasjera (od 1.5.2019)
   3. Zmiana serwisu (od 1.7.2019)
   4. Faktura do paragonu tylko z NIP (od 1.1.2020)
  2. Wiążąca informacja stawkowa
  3. Zmiana stawek
  4. Treść i poprawność faktury
   1. Wystawianie faktur dla różnych nabywców (krajowi, UE, państwa trzecie)
   2. Faktury w walutach obcych
   3. Faktury zaliczkowe
   4. MPP (!)
   5. Korekty
   6. Faktury elektroniczne
  5. Deklaracja w formacie JPK (przepis przejściowy)
  6. Metodologia oceny dochowania należytej staranności wg MF
  7. Centralny wykaz podatników VAT („biała lista”) wraz z numerami kont bankowych
  8. Zastąpienie odwrotnego obciążenia mechanizmem podzielonej płatności (modyfikacja mechanizmu, treść faktury, zmiany w załącznikach, przepis przejściowy)
  9. Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (od 1.1.2020)
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych/fizycznych:
  1. Skutki wpłaty kwoty powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie
  2. Zwolnienie z PIT dla młodych - pułapki i niedogodności (od 1.8.2019)
  3. Podniesienie kosztów uzyskania od przychodów z pracy i obniżenie najniższej stawki podatkowej i przepisy przejściowe (od 1.10.2019)
 3. Jedno konto podatnika
 4. Realizacja płatności publicznoprawnych z rachunku VAT
 5. Kryptowaluty bez PCC
 6. Odpowiedzi na pytania

 

 

PLAN SZKOLENIA: ZMIANY PRZEPISÓW PODATKOWYCH 2019 (14.06.2019)

 1. Metodologia oceny dochowania należytej staranności wg MF
 2. Zmiany 2019:
  1. VAT – kasy rejestrujące
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
   • Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
   • Rozliczanie strat
   • Wydatki związane z samochodami
   • Podatek u źródła
   • Powiadamianie o wyborze formy opodatkowania i metody wpłacania zaliczek
   • Zmiany w terminach składania informacji, zeznań i wpłat zaliczek
   • Inne drobne zmiany
   • Zaanonsowanie zagadnienia:
    • Tzw. exit tax
    • Podatek od budynków
    • Danina solidarnościowa
    • Waluty wirtualne
    • Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
    • Ceny transferowe
    • Schematy podatkowe
 3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (wzmianka)
 4. UPDOP – stawka 9%
 5. Odpowiedzi na pytania

 

 

PLAN SZKOLENIA (17.01.2019)

 1. Krótkie podsumowanie wybranych zmian, które weszły w życie w 2018:
 2. JPK - przesyłanie ewidencji VAT
 3. Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment)
  • Zasada działania mechanizmu
  • Rachunek VAT (możliwe uznania i obciążenia)
  • Rozwiązania i problemy techniczne
  • Korzyści z zastosowania split payment
  • Split payment a korekta „na złe długi”
 4. Metodologia oceny dochowania należytej staranności wg MF
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
  • Koszty związane z prawami autorskimi (zmiana w trakcie roku)
  • Ograniczenia zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, w tym amortyzacji środków otrzymanych w drodze darowizny (zmiana w trakcie roku)
  • Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego
  • Możliwość ograniczenia wpłaty zaliczek z działalności gospodarczej
 6. Podatek dochodowy od osób prawnych – wyodrębnienie dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych, rozliczanie strat
 7. Prawo przedsiębiorców
  • Podstawowe prawa działania przedsiębiorców
  • Działalność niezarejestrowana
  • Tzw. ulga na start i kontrowersje na temat podlegania ZUS
 8. Zmiany, które weszły w życie w 2019:
  1. VAT – kasy rejestrujące
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
   • Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
   • Wydatki związane z samochodami
   • Waluty wirtualne
   • Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
   • Tzw. exit tax
   • Podatek od budynków
   • Danina solidarnościowa
   • Podatek u źródła
   • Zmiany w terminach składania informacji, zeznań i wpłat zaliczek
   • Ceny transferowe
   • Zeznanie sporządzane przez organ podatkowy
  3. Ordynacja podatkowa
   • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
   • Schematy podatkowe
 9. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (wzmianka)