1. Zmiana stanu prawnego
  • na czym polegają zmiany
  • nowe akty prawne, wytyczne
 2. Charakter RODO
  • nacisk położony na ochronę praw i wolności osób fizycznych
  • ogólność i uniwersalność
  • przejrzystość technologiczna
  • „wejście w buty” osoby fizycznej
  • podejście dynamiczne (procesy) zamiast statycznego
 3. Przypomnienie podstawowych pojęć:
  • administrator
  • dane osobowe, w tym dane wrażliwe
  • przetwarzanie
  • ochrona – przed czym?
 4. Generalne zasady przetwarzania
  • zgodnie z prawem, rzetelność i przejrzystość
  • ograniczenie celu
  • minimalizacja danych
  • prawidłowość
  • ograniczenie przechowywania
  • integralność i poufność
  • rozliczalność
 5. Cel przetwarzania i podstawa prawna
 6. Zgoda
  • kiedy zgoda jest wymagana, a kiedy nie
  • cechy i warunki udzielenia zgody
  • forma udzielenia
  • kiedy zgoda jest nielegalna
  • cofnięcie zgody
 7. Podstawowe obowiązki administratora
  • szacowanie ryzyka i DPIA – wdrożenie środków ochrony
  • realizacja praw osób fizycznych
  • obowiązek informacyjny
  • upoważnienie dla przetwarzających
  • dokumentacja
  • zgłaszanie naruszeń
 8. Przekazywanie danych za zewnątrz organizacji
  • organ państwa w czasie postępowania
  • powierzenie do przetwarzania (umowa)
  • udostępnienie (podstawa)
 9. Inspektor ochrony danych
  • kiedy istnieje obowiązek powołania
  • czy warto powołać
  • zadania, prawa i obowiązki
 10. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów
 11. Pytania i odpowiedzi