- przeprowadzanie audytów i kontroli wewnętrznych pod kątem poprawności wywiązywania się przez klienta z obowiązków wynikających z przepisów,

- weryfikacja poprawności dokonanych rozliczeń podatkowych i prawidłowości złożonych dokumentów.