Na czym polega zawód doradcy podatkowego?

W Polsce istnieje stosunkowo od niedawna i tak naprawdę jest nieznany. Wiele osób myli go z biurem rachunkowym, co jest ogromnym nieporozumieniem, gdyż doradca podatkowy ma o wiele większe możliwości i kompetencje.

Aby otrzymać tytuł zawodowy konieczne jest uzyskanie wpisu do krajowego rejestru doradców podatkowych, a także posiadanie: wyższego wykształcenia, ogromnej wiedzy specjalistycznej, oraz bardzo bogatego doświadczenia zawodowego związanego m.in. z prawem: podatkowym, celnym, skarbowym, gospodarczym i rachunkowym.

Pamiętaj!

Doradca podatkowy może być pomocny nie tylko przedsiębiorcom, ale każdemu kto rozlicza się z fiskusem. Każdy musi raz w roku złożyć deklarację podatkową, a wiadomo ile trzeba na to poświęcić czasu. Mogę zrobić to za Ciebie! Chętnie wesprę Cię moją wiedzą i umiejętnościami!

     

Jako, że jest to zawód zaufania publicznego, doradca podatkowy zobligowany jest do:

- respektowania kodeksu etyki zawodowej, nakładającego silne wymagania odnośnie jakości i rzetelności świadczonych usług,

- wywiązywania się z nakazu permanentnego podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji zawodowych,

- zachowania tajemnicy zawodowej

- ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za zaniedbanie przy wykonywaniu czynności.

 

Co zyskujesz korzystając z usług doradcy?

Zdrowie

Powierzając swoje sprawy doradcy podatkowemu nie musisz się o nic martwić. Możesz mieć pewność, że oddałeś swoją sprawę w dobre ręce, dzięki czemu możesz spać spokojnie, a tym samym zdrowo.

Czas

Nie musisz śledzić ciągle zmieniającego się  prawa. Doradca podatkowy  zrobi to za Ciebie, Ty możesz w tym czasie robić miliony przyjemniejszych rzeczy.

Pieniądze

Korzystając z pomocy doradcy podatkowego przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, możesz wiele oszczędzić.

 

Ponadto zlecając swoje sprawy doradcy możesz:

- być pewny, iż zostaną one zrealizowane efektywniej niż gdybyś  zrobił to we własnym zakresie,

- uniknąć wielu błędów, skutków ich popełnienia, a także konsekwencji karno-skarbowych.

 

Korzystając z usług doradcy podatkowego, nie będziesz musiał(a):

- stać kolejkach w urzędzie skarbowym,

- śledzić na bieżąco zmian w przepisach,

- pilnować terminów,

- martwić się o prawidłowość deklaracji i innych składanych dokumentów,

- stresować się  kontrolami.

 

a będziesz mógł/ mogła:

- skoncentrować się na swojej działalności gospodarczej,

- czuć się bezpiecznie, ze świadomością, że o kondycję finansową Twojej firmy dba kompetentna osoba, ryzyko odpowiedzialności finansowej wobec fiskusa jest minimalne.

 

Bezpieczeństwo klienta doradcy podatkowego wynika z:

- wysokich kwalifikacji zawodowych doradcy,

- odpowiedzialności cywilnej doradcy za szkody wyrządzone przy świadczeniu usług,

- obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- odpowiedzialności dyscyplinarnej doradcy,

- ustawowego nakazu zachowania tajemnicy zawodowej,

- nakazu odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania danych i dokumentacji.

 

Pamiętaj, że:

•          Doradca podatkowy ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej; oznacza to, że nie może zeznawać jako świadek w postępowaniu podatkowym dotyczącym swoich klientów; inne podmioty i osoby nie mogą odmówić złożenia zeznań na wezwanie organu podatkowego,

•          Doradca podatkowy ma prawo występowania przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych jako pełnomocnik podatnika; inne podmioty (poza nielicznymi np. adwokatami i radcami prawnymi) takiego prawa nie mają,

•          Doradca podatkowy ma prawo do świadczenia usług w znacznie szerszym zakresie w porównaniu z innymi podmiotami prowadzącymi księgi podatkowe (np. udzielanie porad, sporządzanie opinii).

 

Mity o doradztwie podatkowym:

1. Doradztwo podatkowe to zbędny luksus - jest drogie, ktoś inny zrobi to taniej

Bezpieczeństwo i pewność że obsługa podatkowa jest prowadzona profesjonalnie ma swoja cenę, która w porównaniu ze szkodami jakie może przynieść podjęcie błędnych decyzji, bądź powierzenie spraw niekompetentnym osobom, jest naprawdę niska. Często ocena usługi profesjonalnej kancelarii nie jest wyższa od kwoty płaconej bez faktury za usługi wątpliwej jakości.

2. Doradcy podatkowi to kombinatorzy próbujący ominąć przepisy prawa podatkowego

Tak naprawdę, optymalizacja obciążeń podatkowych to znajdowanie najkorzystniejszych możliwości dla podatników w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Doradca podatkowy podlega odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej i - co najważniejsze - jest jednym z zawodów zaufania publicznego, nie może więc być mowy o jakimkolwiek kombinowaniu. Doradcy podatkowi stanowią nieodłączny element systemu prawa podatkowego i są wsparciem, z jednej strony dla podatników, a z drugiej dla organów podatkowych.

3. Doradcy podatkowi to wrogowie aparatu skarbowego.

Zarówno pracownicy aparatu skarbowego, jak i doradcy podatkowi nie tworzą, lecz stosują prawo podatkowe. Jedni i drudzy muszą borykać się ze skomplikowanymi i zmiennymi przepisami prawa podatkowego. Doradca podatkowy ma na względzie dobro podatnika i działa w zgodzie z prawem i zasadami etyki.

4. SZARA STREFA zrobi to samo - tanio i dobrze

Tak naprawdę podmiot korzystający z tego typu usług ryzykuje dużo, a zyskuje niewiele. Cała odpowiedzialność za błędy spoczywa na nim. Zazwyczaj powierza on swoje sprawy w ręce osoby nie posiadającej dostatecznej wiedzy i umiejętności, a także odpowiednich kwalifikacji zawodowych, i która w dodatku może w każdej chwili zniknąć w związku z karą za nielegalne prowadzenie działalności.