Marketing

Informacje dla potencjalnych klientów oraz nadawców korespondencji i abonentów newslettera

Dane osobowe przetwarzane są w celu skierowania do Państwa oferty usług i produktów administratora i podjęcia współpracy z Państwem. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a prawnie uzasadniony interes administratora polega na konieczności rozszerzenia grona klientów niezbędnego do właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa administratora, a w szczególności  wymiany korespondencji i przesłania informacji handlowych i oferty doradcy, w tym newslettera.

Dane Państwa zostały pozyskane od Państwa (podane w wiadomości) lub z ogólnodostępnych źródeł, a w szczególności z Internetu i obejmują dane podstawowe (imię i nazwisko, Państwa firma), dane teleadresowe oraz inne podane przez Państwa. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ich usunięcia przez administratora z własnej inicjatywy.

Państwa dane nie będą żadnemu podmiotowi przekazywane.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.