Kandydaci

Informacje dla kandydatów do pracy

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji przez administratora. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda zainteresowanego wyrażona w postaci wyraźnego działania potwierdzającego poprzez dobrowolne podanie swoich danych w dokumentach rekrutacyjnych przekazanych administratorowi. Mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W odniesieniu do osób przyjętych do pracy, nadesłane dokumenty, w tym CV zostaną niezwłocznie zniszczone. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.

Mają Państwo dodatkowo prawo do żądania od administratora ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.