Cennik

CENNIK USŁUG DORADCZYCH

 1. Porady, wyjaśnienia i konsultacje
  1. Odpłatność za usługi obliczana jest w oparciu o czasochłonność w półgodzinnych odcinkach czasowych; uwzględniany jest także czas ewentualnego koniecznego przygotowania lub/analizy w oparciu o materiały (przepisy, wyroki sądowe, interpretacje), a także czas podróży w przypadku przeprowadzenia konsultacji w lokalizacji wskazanej przez klienta.
  2. Należność obliczana jest za każde rozpoczęte ½ godziny przy zastosowaniu następujących stawek (brutto):

    

   Spotkanie osobiste

   Usługa zdalna

   Pierwsze ½ godziny

   300,- zł

   200,- zł

   Każde kolejne ½ godziny

   200,- zł

   180,- zł.

  3. W przypadku konieczności przeprowadzenia analizy problemu i odpowiedniego powiększenia należności za usługę, kwesta ta jest uzgadniana w klientem przed przystąpieniem do analizy.

 

2. Zadania zlecone

 1. Odpłatność za konkretne zadania np.
  • sporządzenie pisma procesowego (odwołania, zażalenia, skargi),
  • wniosku do organu, w szczególności o interpretację przepisów,
  • opinii, ekspertyzy

określana jest indywidualnie dla każdego zadania w oparciu o przewidywaną czasochłonność na podstawie wstępnej analizy problemu będącego przedmiotem zadania.

b. Orientacyjnie przyjmuje się stawki określone w p. 1.b, przy czym w przypadku dużej czasochłonności zadania stawki mogą ulec zmniejszeniu.

c. Wysokość należności uzgadniana jest z klientem przed przystąpieniem do realizacji zadania.

 

3. Zeznania podatkowe

 1. Odpłatność zależy od rodzaju zeznania i liczby dokumentów źródłowych.
 2. Stawka minimalna to 150,- zł brutto.

 

4. Szkolenia, warsztaty i seminaria

 1. Odpłatność ustalana jest indywidualnie dla danego szkolenia przy uwzględnieniu tematyki, czasu trwania i formy.
 2. Przewiduje się obniżki w przypadku uczestnictwa kilku osób z tego samego podmiotu.
 3. Warunki finansowe uczestnictwa w szkoleniu podaje się do wiadomości wraz z innymi informacjami dotyczącymi tego szkolenia.

 

           5.  Stałe umowy (doradztwo, inspektor ochrony danych)

Negocjowane indywidualnie

 

6. Nowi klienci mogą zostać zobowiązani do wniesienia przedpłaty w wysokości stawki za pierwsze ½ godziny określonej w tabeli powyżej.

7. W przypadku przedpłaty przysługuje obniżka w wysokości 10% zapłaconej kwoty.

8. Klienci stałych umów doradczych korzystają z dodatkowych bonusów, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

9. Usługi świadczone w języku angielskim - stawki podwyższone o 100%.

10. W szczególnych przypadkach doradca może przyjąć zasady odpłatności odmienne od opisanych powyżej.

11. Formy płatności: karta, gotówka, przelew (dla zaufanych klientów).