Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego wzory zeznań rocznych dla osób płacących PIT. Podatnicy z nowych wzorów skorzystają aby rozliczyć 2021 rok.

Zmiany mają być wprowadzone w:

  • zeznaniach: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39;
  • załącznikach: PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/M, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/WZ, PIT/SE.

 

  1. Formularze zostaną m.in. dostosowane do rozszerzenia ulgi zero PIT dla młodych. W zeznaniach PIT-36 i PIT-37 pojawią się nowe pola, które pozwolą wpisać kwotę przychodów z praktyk absolwenckich i uczniowskich. 
  2. W załączniku PIT/O będzie można wykazać nową ulgę e-Toll wprowadzoną 29 czerwca tego roku.
  3. Załącznik PIT/WZ dotyczący ulgi na złe długi zostanie m.in. podzielony na odrębne bloki dotyczące transakcji handlowych zawieranych w ramach działalności, działów specjalnych produkcji rolnej oraz sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. 
  4. Nową ulga podatkowa: będzie można odliczyć od dochodu darowizny na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Będzie można odliczyć kwoty do wysokości 6 proc. rocznego dochodu.
  5. Zmiana zasad rozliczania darowizn na przeciwdziałanie epidemii Covid-19 - będzie można odpisać 100% lub 150% darowizny.

 

Rozporządzenie ma wejść po upływie 14 dni od ogłoszenia. Nowe wzory będą stosowane do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Projekt aktualnie jest w konsultacjach.