19 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe, która wprowadza tzw. pakiet SLIM VAT 2. Zmiany wejdą w życie 1 października 2021 r.

Slim VAT 2 wprowadza m. in.:

  • wydłużenie z dwóch do trzech lat możliwości skorzystania z ulgi na złe długi;
  • umożliwienie przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach podatnika oraz przeznaczania środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na ubezpieczenie rolników;
  • możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości poprzez złożenie zgodnego oświadczenia przez obie strony transakcji w akcie notarialnym;
  • rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy (implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 A);
  • możliwość rozliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.

 

Jak informuje Ministerstwo Finansów zmiany w większości zaczną obowiązywać od 1 października 2021 roku. Od następnego dnia po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw będą obowiązywać zmiany w zakresie korekt importu towarów i neutralnego rozliczenia WNT, importu usług i dostaw krajowych podlegających odwrotnemu obciążeniu. Od 1 stycznia 2022 r. będzie możliwa możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS.