Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca będzie mieć możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w związku z tym opublikowano roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury.

W związku z planowanym uruchomieniem Krajowego Systemu e-Faktur, Ministerstwo Finansów zaprezentowało roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury. Udostępniono również zestaw przykładowych plików e-Faktury, które obrazują sposób wypełnienia struktury w określonych przypadkach. 

 

Ministerstwo Finansów informuje: 

Faktury ustrukturyzowane, wystawione i udostępnione za pomocą KSeF, będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

W początkowym okresie będzie to rozwiązanie dobrowolne. Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, czy też pozostać przy dotychczas stosowanym rozwiązaniu.

 

Robocze wersje plików