UODO przypomina o czym należy pamiętać montując monitoring w miejscu pracy.

Monitując monitoring należy brać pod uwagę przepisy Kodeksu Pracy oraz RODO. Podstawowe zasady, o których trzeba pamiętać to:

  • Informowanie - należy poinformować wszystkie osoby, które mogą być objęte monitoringiem.
  • Nie należy nagrywać dźwięku - monitoring to środek techniczny umożliwiający rejestrację obrazu. Stosowanie kamer rejestrujących również dźwięk może zostać uznane za przetwarzanie danych nadmiarowych.
  • Należy określić obszar, który ma zostać objęty monitoringiem - obszar objęty monitoringiem powinien być tak określony aby przetwarzać dane, które są niezbędne do realizacji celu, w jakim monitoring ten został zastosowany.
  • Na żądanie pracownika należy udostępnić nagranie - zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO - osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu (np. kopię nagrań monitoringu).

 

Artykuł UODO na ten temat: Aktualności - UODO.