Rozliczenia podatkowe i ZUS

Rozliczenia podatkowe i ZUS
- rozliczanie podatków na podstawie prowadzonych ksiąg i sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych,
- sporządzanie raportów i deklaracji dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
- sporządzanie korekt złożonych przez podatników deklaracji i informacji
- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych, w tym rozliczenia z przychodów uzyskiwanych za granicą.