Doradztwo podatkowe oraz z pokrewnych dziedzin prawa

Doradztwo podatkowe oraz z pokrewnych dziedzin prawa

Doradztwo podatkowe oraz z pokrewnych dziedzin prawa:
- udzielanie informacji na temat aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem wprowadzanych zmian,
- bieżące doradztwo przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych (np. przez telefon),
- konsultacje,
- udzielanie porad podatkowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- wyjaśnienie praktycznego znaczenia bardziej złożonych przepisów, 
- przytaczanie interpretacji przepisów - urzędowych dokonanych przez organy podatkowe oraz stosowanych przez sądy administracyjne w uzasadnieniach swoich rozstrzygnięć, a także formułowanych w uchwałach podejmowanych przez Sąd Najwyższy,
- sporządzanie opinii i ekspertyz podatkowych,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dziedzin pokrewnych,
- pomoc w wypełnieniu wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z zakładaniem działalności gospodarczej,
- szkolenia i warsztaty z tematyki prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dziedzin pokrewnych