Audyt i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych

Audyt i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych
- przeprowadzanie audytów i kontroli wewnętrznych pod kątem poprawności wywiązywania się przez klienta z obowiązków wynikających z przepisów, 
- weryfikacja poprawności dokonanych rozliczeń podatkowych i prawidłowości złożonych dokumentów.