WAŻNE

W dniu 27.11.2013 odbyło się kolejne szkolenie na temat zmian przepisów dotyczących VAT, które weszły w życie w roku 2013 oraz wejdą w życie w styczniu 2014.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnym szkoleniu na ten temat - proszone są o kontakt: tel. 505 055 065 

 

 Oto program szkolenia: 

1. Przypomnienie najważniejszych zmian, które weszły w życie od 1.1.2013:

§  Ulga na złe długi

§  Korekta podatku naliczonego u dłużnika

§  Nowe zasady fakturowania

§  Zasady rozliczeń w przypadku małych podatników – metoda kasowa

§  Nieodpłatne przekazanie towarów

§  Zwolnienia z obowiązku rejestracji za pomocą kas fiskalnych

2. Przypomnienie najważniejszych zmian związanych z kasami fiskalnymi, które weszły w życie od 1.4.2013 i 1.10.2013:

§  Treść paragonu fiskalnego

§  Zasady dokumentowania zwrotów i pomyłek

§  Obowiązek rejestracji w przypadku agentów i pośredników

§  Przepisy przejściowe dotyczące starych kas

3. Zmiany w ustawie obowiązujące od 1.10.2013:

§  Rozszerzenie zakresu obciążenia odwrotnego

§  Odpowiedzialność podatkowa nabywców wybranych towarów

§  Utrata prawa do rozliczeń kwartalnych w przypadku przekroczenia obrotu ze sprzedaży wybranych towarów

4. Najważniejsze planowane zmiany od 1.1.2014:

§  Moment powstania obowiązku podatkowego

§  Moment odliczenia VAT naliczonego

§  Zasady fakturowania

§  Zmiana zwolnienia od podatku dostawy towarów używanych

§  Nowe zasady obliczania i stosowania progu zwolnienia podmiotowego

§  Odliczenia VAT od zakupów związanych z samochodami osobowymi

5. Zasygnalizowanie pozostałych istotniejszych zmian

6. Omówienie wybranych problemów i wyroków sądowych dotyczących VAT 

7.Pytania i odpowiedzi 


  DORADCA PODATKOWY
  PIOTR STRÓŻYNA

  GLIWICE ul. Łużycka 16
  Doradzając, pomagam
  Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria