Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Być może nawet nie przypuszczasz, że jesteś podmiotem, na który zostały nałożone specyficzne obowiązki związane z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ustawa wymienia bardzo szeroki krąg podmiotów, których dotyczą te przepisy 
(np. doradcy podatkowi, prawnicy, biura rachunkowe, kantory, fundacje, stowarzyszenia). Takim podmiotem może być także każdy przedsiębiorca, który przyjął płatność w gotówce w równowartości co najmniej 15 000 EURO.

A jeżeli już stałeś się tzw. instytucją obowiązaną, to spoczywa na Tobie cały szereg obowiązków,z których najważniejsze, to:

 • opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur wraz z dodatkowymi dokumentami
 • zaprowadzenie ewidencji transakcji
 • przeszkolenie personelu
 • identyfikacja, zebranie i weryfikacja informacji dotyczących klientów
 • analiza przeprowadzanych transakcji klienta i jej udokumentowanie
 • rejestracja wybranych transakcji
 • przekazywanie informacji do Głównego Inspektora Informacji Finansowej
 • przechowywanie dokumentacji

 

Nie chce Cięstraszyć karami, ale domyślasz się, że zaniedbywanie obowiązków wynikających zprzepisów ustawy narazi Cię na bardzo przykre konsekwencje.
Doradca podatkowy proponuje pomoc w prawidłowym wywiązaniu się z opisanychobowiązków w formie:

 • audytu i/lub doradztwa w zakresie opisywanej tematyki
 • opracowania wszystkich niezbędnych procedur i dokumentów
 • przeszkolenia Ciebie i Twojego personelu

 

Cena usługi zależy od zakresu realizowanychusług, charakterystyki i rozmiaru Twojej działalności i jest ustalanaindywidualnie, jednak zwykle nie przekracza kilkuset złotych.


  DORADCA PODATKOWY
  PIOTR STRÓŻYNA

  GLIWICE ul. Łużycka 16
  Doradzając, pomagam
  Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria