Historia zawodowa Doradcy Podatkowego Piotra Stróżyny


Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotra Stróżyny prowadzi działalność od 1998 roku. Jesteśmy dla przedsiębiorcy doradcą strategicznym zarówno w kwestiach prawnych jak i biznesowych. 

Zaufało nam już ponad 2 000 przedsiębiorstw, mających swoje siedziby w Polsce, jak również poza Unią Europejską. Świadczymy usługi z zakresu prawa podatkowego, jak również operacji, usług gospodarczych. Reprezentujemy naszych klientów przed sądem, jak również przed takimi instytucjami jak ZUS czy Urząd Skarbowy. Dodatkowo poszerzyliśmy swoją działalność o szkolenia i wszystkie kwestie związane z ochroną danych osobowych. Naszych klientów pozyskujemy głównie dzięki poleceniom innych osób. Jesteśmy z tego dumni i serdecznie dziękujemy za rekomendacje.  

Pokładane w nas zaufanie nigdy nie zostało zachwiane. Cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu, 100% kontroli organów podatkowych i ZUS zakończyło się pomyślnie dla firmy. Z racji wyspecjalizowania się w swoim obszarze działalności, ściśle współpracujemy z kancelarią adwokacką, firmą zajmującą się dofinansowaniami oraz z obszaru IT.

***


Właściciel firmy, Piotr Stróżyna, ukończył informatykę na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach i przez kilka pierwszych lat pracy zawodowej był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w swoim macierzystym Instytucie Informatyki.

W roku 1987 odszedł z uczelni, aby zasmakować działalności na własny rachunek.
Wraz z kolegą z Instytutu założył jedną z pierwszych firm informatycznych na Śląsku:
Zakład Zastosowań Komputerów "PiK".
Po rozwiązaniu spółki kontynuował działalność w sferze informatyki pod firmą: Zakład Techniki Komputerowej "SOFT EKSPERT" . W firmie tej powstało uznane na rynku oprogramowanie dla przedsiębiorstw, którego głównym projektantem i autorem jest
P. Stróżyna. Z racji konieczności ścisłej znajomości przepisów niezbędnej do bieżącej aktualizacji oprogramowania, zetknął się z zagadnieniami podatkowymi. I to byłten łącznik,  który spowodował, że Piotr Stróżyna równolegle z działalnością informatyczną zaczaął zajmować się doradztwem podatkowym.

W roku 1998 został wpisany warunkowo na listę doradców podatkowych:
a w roku 2006 wpis warunkowy został przekształcony we wpis ostateczny:
W ramach działalności doradczej właściciel firmy przez wiele lat prowadził również biuro rachunkowe, jednakże bardziej skupił się stricte na doradztwie.

Od początu roku 2013 zagadnienia informatyczne przejęła nowo powstała spółka z o. o. "SOFT EKSPERT", natomiast Piotr Stróżyna zajmuje się szeroko pojętym doradztwem - poszczególne jego dziedziny zostały omówione na podstronach tego serwisu WWW.

W wolnych chwilach doradca podatkowy lubi podróżować i zwiedzać świat, posiada uprawnienia pilota wycieczek. Dociera do najciekawszych zakątków naszego globu, poznaje nowych ludzi i ich obyczaje, dużo fotografuje.

Poniżej kilka fotek z ostatniego wyjazdu:

  DORADCA PODATKOWY
  PIOTR STRÓŻYNA

  GLIWICE ul. Łużycka 16
  Doradzając, pomagam
  Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria