DORADZTWO PODATKOWE

Doradztwo podatkowe obejmuje bardzo szeroki zakres czynności. Wymaga wiedzy z pogranicza wielu dziedzin, chociażby:

- prawa (podatkowego, cywilnego, gospodarczego, a nawet karnego,

- ekonomii,

- informatyki,

- psychologii.


W trakcie swojej pracy jako doradca wyspecjalizowałem się w sporządzaniu opinii i ekspertyz podatkowych, a także odwołań i skarg oraz w udziale w sporach z organami podatkowymi. Prowadzę także szkolenia, starając się trudne zagadnienia wyjaśnić w sposób jasny i przystępny. Nie unikam też zagadnień trudnych (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrona danych osobowych, dokumentacja podatkowa).Zagadnienia te zostały opisane na osobnych stronach.


Ceny z zasady ustalane są z klientem indywidualnie. Jako orientacyjny punkt wyjścia przyjmuję stawkę godzinową w wysokości 150,- zł netto. Rozmowa wstępna, na której jedynie zapoznaję się z problemem klienta, przeprowadzana jest bezpłatnie. Dopiero analiza problemu pozwoli mi na zaproponowanie ceny za usługę właściwą.


Poniżej przedstawiam ramowy zakres mojej oferty doradztwa podatkowego:


DORADCA PODATKOWY
PIOTR STRÓŻYNA

GLIWICE ul. Łużycka 16
Doradzając, pomagam
Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria