◄  wróć 

Udział i pomoc w postępowaniach, sporządzanie pism procesowych

  • sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych,
  • sporządzanie zażaleń, podań i innych pism urzędowych w sprawach podatkowych
   oraz z zakresu postępowania administracyjnego,
  • sporządzanie zapytań o interpretację przepisów praca podatkowego do biur informacji podatkowej,
  • sporządzanie skarg w sprawach podatkowych do sądów administracyjnych,
  • udział w postępowaniach w charakterze pełnomocnika podatnika:
   • w postępowaniu podatkowym, czynnościach sprawdzających, kontroli podatkowej lub skarbowej,
   • w postępowaniu egzekucyjnym,
   • występowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.

DORADCA PODATKOWY
PIOTR STRÓŻYNA

GLIWICE ul. Łużycka 16
Doradzając, pomagam
Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria