◄  wróć 

Rozliczenia podatkowe i ZUS

  • rozliczanie podatków na podstawie prowadzonych ksiąg i sporządzanie deklaracji 
   i informacji podatkowych
  • sporządzanie raportów i deklaracji dla celów ubezpieczeń społecznych 
   i zdrowotnych
  • sporządzanie korekt złożonych przez podatników deklaracji i informacji
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych, w tym rozliczenia z przychodów uzyskiwanych za granicą.

DORADCA PODATKOWY
PIOTR STRÓŻYNA

GLIWICE ul. Łużycka 16
Doradzając, pomagam
Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria