◄  wróć 

F. Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych:

Szkolenia te mogą stanowić część usługi kompleksowej np. pełnego wdrożenia systemu ochrony danych osobowych (opisanego w punktach A, B i C), mogą być uzupełnieniem opracowania dokumentacji (usługi opisanej w punktach A i B), względnie być traktowane jako samodzielne usługi.

Przedstawiamy cykl szkoleń składający się z kilku modułów o różnym stopniu zaawansowania, przeznaczonych zarówno dla słuchaczy mających małą wiedzę w tej dziedzinie, jak i dla osób dobrze znających tematykę. Każdy z modułów może stanowić odrębne szkolenie, można też połączyć kilka z nich w spójny tematycznie ciąg edukacyjny.

Organizujemy szkolenia wewnętrzne, jak również zewnętrzne dla firm.

Moduły:

A – Podstawy ochrony danych osobowych

a)      Przesłanki ochrony i podstawy prawne

b)      Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

·         dane osobowe, w tym wrażliwe

·         przetwarzanie danych

·         administrator danych

·         ABI/IOD (rola i obowiązki)

·         ASI

c)       Zasady przetwarzania

d)      Warunki dopuszczalności do przetwarzania

e)      Zgoda na przetwarzanie

f)       Prawa osób fizycznych

g)      Obowiązki administratora

h)      Dokumentacja

i)        Przekazywanie danych za zewnątrz organizacji ze szczególnym uwzględnieniem:

·         powierzenia przetwarzania

·         udostępnienia

B – Nowe obowiązki wynikające z RODO

a)      Charakter i konstrukcja RODO

b)      Wytyczne Grupy Roboczej

c)       Prawa i wolności osób fizycznych

d)      Warunki dopuszczalności do przetwarzania

e)      Zgoda na przetwarzanie

f)       Najważniejsze obowiązki administratora

·         przetwarzanie zgodnie z przepisami

·         informacyjne

·         wdrożenie środków ochrony

·         dokumentacyjne

·         szacowanie ryzyka i DPIA (pojęcie i istota)

·         pozostałe

j)        Przekazywanie danych za zewnątrz organizacji ze szczególnym uwzględnieniem:

·         powierzenia przetwarzania (konstrukcja umowy)

·         udostępnienia

g)      Inspektor ochrony danych (pozycja, prawa i obowiązki)

C – RODO- problemy i trudności

a)      Obowiązki administratora

·         przetwarzanie zgodnie z przepisami

·         informacyjne (formy realizacji)

·         wdrożenie środków ochrony

·         dokumentacyjne

·         szacowanie ryzyka i DPIA (przedstawienie procedury)

·         upoważnienie/polecenie przetwarzania danych

·         pozostałe

b)      Zgoda na przetwarzanie (cechy, warunki udzielenia, formuły)

c)       Umowa powierzenia przetwarzania

d)      Rola i obowiązki podmiotu przetwarzającego

e)      Dokumentacja:

·         DPIA

·         rejestrowania czynności przetwarzania

·         rejestracja naruszeń

·         pozostałe zagadnienia

D – Nielimitowane szkolenie z RODO  (godzina zakończenia zależy od zainteresowania i uznania uczestników)

wraz z warsztatem szacowania ryzyka (DPIA)

 

a)      Audyt zgodności z RODO

·         wstępny

·         po wdrożeniu

·         okresowy

b)      Procedura wdrożenia RODO

c)       Propozycja procedury szacowania ryzyka i DPIA

·         dobór zespołu roboczego/wdrożeniowego

·         inwentaryzacja procesów

·         określenie kryteriów dla procesów

·         opis procesów

·         szacowanie ryzyka dla procesów

·         decyzja realizacji DPIA

·         inwentaryzacja zasobów

·         przyporządkowanie zasobów do procesów

·         określenie poziomu ryzyka dla zasobów

·         wyznaczenie poziomu akceptowalności ryzyka dla zasobu

·         postępowanie z ryzykiem dla zasobów (warianty rozwiązań)

·         wdrożenie

d)      Ćwiczenia praktyczne

e)      Dokumentacja

·         DPIA

·         rejestrowania czynności przetwarzania

·         rejestracja naruszeń

·         pozostałe przypadki

f)       Pytania i odpowiedzi, konsultacjeSzkolenia te mogą stanowić część usługi kompleksowej np. pełnego wdrożenia systemu ochrony danych osobowych (opisanego w punktach A, B i C), mogą być uzupełnieniem opracowania dokumentacji (usługi opisanej w punktach A i B), względnie być traktowane jako samodzielne usługi.

Przedstawiamy cykl szkoleń składający się z kilku modułów o różnym stopniu zaawansowania, przeznaczonych zarówno dla słuchaczy mających małą wiedzę w tej dziedzinie, jak i dla osób dobrze znających tematykę. Każdy z modułów może stanowić odrębne szkolenie, można też połączyć kilka z nich w spójny tematycznie ciąg edukacyjny.

Organizujemy szkolenia wewnętrzne, jak również zewnętrzne dla firm.

Moduły:

A – Podstawy ochrony danych osobowych

a)      Przesłanki ochrony i podstawy prawne

b)      Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

·         dane osobowe, w tym wrażliwe

·         przetwarzanie danych

·         administrator danych

·         ABI/IOD (rola i obowiązki)

·         ASI

c)       Zasady przetwarzania

d)      Warunki dopuszczalności do przetwarzania

e)      Zgoda na przetwarzanie

f)       Prawa osób fizycznych

g)      Obowiązki administratora

h)      Dokumentacja

i)        Przekazywanie danych za zewnątrz organizacji ze szczególnym uwzględnieniem:

·         powierzenia przetwarzania

·         udostępnienia

B – Nowe obowiązki wynikające z RODO

a)      Charakter i konstrukcja RODO

b)      Wytyczne Grupy Roboczej

c)       Prawa i wolności osób fizycznych

d)      Warunki dopuszczalności do przetwarzania

e)      Zgoda na przetwarzanie

f)       Najważniejsze obowiązki administratora

·         przetwarzanie zgodnie z przepisami

·         informacyjne

·         wdrożenie środków ochrony

·         dokumentacyjne

·         szacowanie ryzyka i DPIA (pojęcie i istota)

·         pozostałe

j)        Przekazywanie danych za zewnątrz organizacji ze szczególnym uwzględnieniem:

·         powierzenia przetwarzania (konstrukcja umowy)

·         udostępnienia

g)      Inspektor ochrony danych (pozycja, prawa i obowiązki)

C – RODO- problemy i trudności

a)      Obowiązki administratora

·         przetwarzanie zgodnie z przepisami

·         informacyjne (formy realizacji)

·         wdrożenie środków ochrony

·         dokumentacyjne

·         szacowanie ryzyka i DPIA (przedstawienie procedury)

·         upoważnienie/polecenie przetwarzania danych

·         pozostałe

b)      Zgoda na przetwarzanie (cechy, warunki udzielenia, formuły)

c)       Umowa powierzenia przetwarzania

d)      Rola i obowiązki podmiotu przetwarzającego

e)      Dokumentacja:

·         DPIA

·         rejestrowania czynności przetwarzania

·         rejestracja naruszeń

·         pozostałe zagadnienia

D – Nielimitowane szkolenie z RODO  (godzina zakończenia zależy od zainteresowania i uznania uczestników)

wraz z warsztatem szacowania ryzyka (DPIA)

 

a)      Audyt zgodności z RODO

·         wstępny

·         po wdrożeniu

·         okresowy

b)