◄  wróć 

E.1. Zewnętrzny Administrator Systemu Informatycznego w aspekcie RODO:

Zwykle bardzo korzystne dla przedsiębiorstw jest zlecenie za zewnątrz (outsourcing) funkcji Administratora Systemu Informatycznego (ASI) i powierzenie wykonywania tych obowiązków specjalistom. Poza innymi zaletami outsourcingu (niskie koszty, uniezależnienie od absencji i fluktuacji kadr, zwiększenie zakresu odpowiedzialności podmiotu trzeciego itp.) daje to gwarancję wykonywania tych obowiązków na wysokim profesjonalnym poziomie.

Mając wieloletnie doświadczenie w branży informatycznej, realizujemy usługi stałej opieki informatycznej. Szczególną uwagę zwracamy na wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem informacji i danych osobowych. Dzięki temu Klient zyskuje profesjonalną opiekę informatyczną niezbędną w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie oraz gwarancję zgodności z procedurami ochrony danych osobowych.

Nie da się wyraźnie oddzielić funkcji związanych z ogólnie rozumianą opieką informatyczną od funkcji specyficznych dla potrzeb ochrony danych osobowych, najczęściej są to te same czynności. Jednakże w przypadku outsourcingu ASI czynności te uwzględniają wszelkie niezbędne aspekty bezpieczeństwa, choć także można wymienić kilka dodatkowych funkcji na potrzeby ochrony danych osobowych.

Usługa obejmuje następujące czynności:

1)      Utrzymanie w ciągłej pracy użytkowanej infrastruktury informatycznej,

2)      Budowa, konfiguracja i konserwacja sieci komputerowych (okablowanie, elementy aktywne, serwery), monitorowanie stanu bezpieczeństwa sieci, głównie pod kątem dostępu do danych, zabezpieczenia antywirusowe,

3)      Zarządzanie i administrowanie oprogramowaniem systemowym zainstalowanym na stanowiskach roboczych oraz serwerach (systemy DOS, Windows),

4)      Stały kontakt z podmiotami, które wdrożyły oprogramowanie użytkowe w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy z aplikacjami,

5)      Konserwacja danych w zainstalowanych systemach użytkowych (wykonywanie kopii bezpieczeństwa, usuwanie zbędnych danych, wgrywanie aktualizacji), poprawa efektywności działania oprogramowania,

6)      Konserwacja sprzętu komputerowego (przeglądy, czyszczenie, drobne naprawy, wymiana materiałów eksploatacyjnych),

7)      Szkolenie w zakresie obsługi komputera (Windows, Internet, poczta, pakiety biurowe np. MS Office itp.),

8)      Budowa i utrzymanie serwisów WWW - wykonanie strony lub portalu wg projektu Klienta lub własnego, okresowa aktualizacja serwisu WWW.

9)      Konfigurowanie serwerów dostępowych do Internetu (pocztowy, WWW), zapewnienie bezpieczeństwa danych w sieci czy konfiguracja zapory ogniowej (ang. firewall) przeciw włamaniom z sieci, oprogramowanie antywirusowe, anty-spam (walka z niechcianą i szkodliwą pocztą elektroniczną),

10)   Doradztwo w zakresie wyboru sprzętu i rozwiązań informatycznych,

11)   Odzyskiwanie utraconych danych,

12)   Audyt oprogramowania i zasobów informatycznych (pod katem legalności),

13)   Stały kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w celu zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa sieci informatycznej; wykonywanie poleceń i zaleceń ABI dotyczących informatycznego aspektu ochrony danych osobowych,

14)   Bieżąca pomoc pracownikom Klienta w przypadku wystąpienia problemów i inne bieżące czynności według potrzeb klienta,

15)   Dodatkowe czynności związane z zagadnieniem ochrony danych osobowych:

- ścisła współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, wykonywanie jego zaleceń,

- zarządzanie hasłami użytkowników, systemami antywirusowymi,

- podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia,

- nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe,

- nadzór nad wykonaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności,

- monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w systemie komputerowym w celu ochrony danych osobowych,

- realizacja pozostałych czynności wynikających z instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

DORADCA PODATKOWY
PIOTR STRÓŻYNA

GLIWICE ul. Łużycka 16
Doradzając, pomagam
Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria