◄  wróć 

Doradztwo podatkowe oraz z pokrewnych dziedzin prawa

   • udzielanie informacji na temat aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem wprowadzanych zmian,
   • bieżące doradztwo przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych (np. przez telefon),
   • konsultacje,
   • udzielanie porad podatkowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych 
    i zdrowotnych,
   • wyjaśnienia praktycznego znaczenia bardziej złożonych przepisów, przytaczanie interpretacji przepisów - urzędowych dokonanych przez organy podatkowe oraz stosowanych przez sądy administracyjne w uzasadnieniach swoich rozstrzygnięć, a także formułowanych w uchwałach podejmowanych przez Sąd Najwyższy,
   • sporządzanie opinii i ekspertyz podatkowych,
   • pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dziedzin pokrewnych,
   • pomoc w wypełnieniu wszelkich niezbędnych dokumentów związanych 
    z zakładaniem działalności gospodarczej,
   • szkolenia i warsztaty z tematyki prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dziedzin pokrewnych,
   • udostępnienie internetowego serwisu doradcy podatkowego (w tym forum dyskusyjnego).

DORADCA PODATKOWY
PIOTR STRÓŻYNA

GLIWICE ul. Łużycka 16
Doradzając, pomagam
Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria