◄  wróć 

C. Wdroźenie procedur ochrony danych osobowych (w tym RODO):

Opracowane procedury przetwarzania i ochrony danych osobowych opisane w odpowiedniej dokumentacji muszą być wdrożone, czyli wcielone w życie. Konieczne jest zrealizowanie wszystkich opisanych zabezpieczeń, należy upoważnić konkretne osoby do przetwarzania danych osobowych, personel biorący udział w przetwarzaniu musi być przeszkolony. W związku z tym muszą powstać kolejne dokumenty.

Cały ten proces jest dość żmudny i czasochłonny. Przedsiębiorstwo może go przeprowadzić we własnym zakresie, lecz niedoświadczony podmiot może popełnić szereg błędów przy wdrażaniu procedur. Dlatego też proponujemy pomoc na tym etapie. Nasza rola polega na nadzorze nad wdrożeniem całego systemu procedur w przedsiębiorstwie, przeprowadzeniu koniecznych szkoleń i instruktarzy, doradztwie przy wyborze konkretnych rozwiązań technicznych oraz dokumentowaniu tych czynności.

Usługa ta jest naturalnym ciągiem dalszym etapów opisanych w punktach

A i B (HIPERLINKI) i praktycznie nie może być wykonana bez realizacji poprzednich etapów.

Usługa obejmuje następujące czynności:

1.      Przeprowadzenie szkolenia ogólnego dla właścicieli i pracowników z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, przedstawienie opracowanych procedur i dokumentów,

2.      Odebranie stosownych oświadczeń od osób przeszkolonych,

3.      Nadzór nad prawidłowym upoważnieniem pracowników (i osób trzecich)  do przetwarzania danych osobowych,

4.      Doradztwo przy zawieraniu umów powierzenia,

5.      Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych, uwzględniających specyfikę  oraz procedury i dokumentację opracowane dla konkretnego przedsiębiorstwa:

Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

Administratora Systemu Informatycznego,

6.      Nadzór nad wdrożeniem organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych.

7.       Konsultacje przy wyborze konkretnych rozwiązań technicznych i konfiguracji systemu informatycznego.

DORADCA PODATKOWY
PIOTR STRÓŻYNA

GLIWICE ul. Łużycka 16
Doradzając, pomagam
Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria