◄  wróć 

Audyt i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych

1.    przeprowadzanie audytów i kontroliwewnętrznych pod kątem poprawności wywiązywania się przez klienta z obowiązkówwynikających z przepisów, 

2.    weryfikacja poprawności dokonanychrozliczeń podatkowych i prawidłowości złożonych dokumentów.

DORADCA PODATKOWY
PIOTR STRÓŻYNA

GLIWICE ul. Łużycka 16
Doradzając, pomagam
Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria